در مورد گا زگروپ:

گازگروپ  در سال 2006  میلادی (برابر به 1385 خورشیدی)  از سوی بخش خصوصی کشور،  در وزارت تجارت  دولت  جمهوری اسلامی  افغانستان  ثبت و رسما  تاسیس  شده است.

ولی  کارهای مقدماتی   " گاز گروپ "  از سال 2001 م  (1380 ش) آغاز یافت تا نیل به این مرحله پنج سال را دربر گرفت.

گاز گروپ با شناخت  ضرورت و ثمربخشی اجتماعی  صحی  و اقتصادی گاز مایع  و به امید  تأمین نیاز مندیهای مبرم مردم  و پاکیزه گی هوای  شهر کابل و دیگر شهرها و روستاهای وطن به این  خدمت مفید اجتماعی وا قتصادی آغاز کرد.

بیشتر بخوانید


هر وقتی شما به گاز نیاز داشته باشد، ما می توانیم به درب منزل شما برسانیم

شیوه زندگی و مصروفیت ممکن به شما فر صت ندهد تا سلندرهای گاز خود رادر بازار انتقال داده وپر نمائید .بنأ گاز گروپ نوید خوبی برای آسایش وآرامی شما خواهد بود ، عذاب نکشید ، از خدمات گاز گروپ باشیوۀ کار فنی ومصؤون،  سلندرهای پرشده گاز در کمترین فرصت به آدرس شما  می رسد. شما به تیلفون 752013638 تماس میگیرید و تیم کاری مجرب گازگروپ در خدمت شما قرار میگیرد.                                                                                      

شما در نزدیکترین نمایندگی فروشات گازگروپ مر اجعه نموده و عضویت آن را کسب می کنید.

بیشتر بخوانید